Nabídka písku a kameniva

Ceník služeb

Název služby
Jednotka
Cena bez DPH
Cena s DPH
Drcený štěrk, frakce 4-8 mm, lom Líšeň
tuna
580 Kč
702 Kč
Těžené kamenivo, tříděné, Bratčice - 0-4 mm
tuna
360 Kč
436 Kč
Doprava v rámci Šlapanic a Bedřichovic
paušál
330 Kč
399 Kč
Služby poskytované Správou nemovitostí m. Šlapanice podle tohoto ceníku jsou poskytovány občanům s trvalým bydlištěm ve Šlapanicích a Bedřichovicích.
Objednatel se musí prokázat dokladem, osvědčujícím tuto skutečnost.
Práce budou provedeny ve volné kapacitě a v termínech po dohodě s odpovědným pracovníkem SNMŠ na tel.čísle 604 524 789.
Uložení odpadu na sběrném dvoře bude zpoplatněno podle platného ceníku provozovatele sběr. dvora.